Hebei Tailian Fastener Manufacturing Co., Ltd. đã trở lại hoạt động hiệu quả

Hebei Tailian Fastener Manufacturing Co., Ltd. đã trở lại hoạt động hiệu quả, sản xuất và hoạt động bình thường, hoàn thành đúng hạn các đơn đặt hàng và hoàn toàn tin tưởng vào công ty. Nhà máy mạ kẽm nhúng nóng tăng tốc sản xuất, doanh số tăng từng bước!news1


Thời gian đăng bài: ngày 21 tháng 4 năm 2020