Các bộ phận nhúng mạ kẽm nhúng nóng

  • Hot dip galvanized embedded parts

    Các bộ phận nhúng mạ kẽm nhúng nóng

    Các bộ phận nhúng mạ kẽm nhúng nóng (bộ phận nhúng đúc sẵn) là các bộ phận được lắp đặt sẵn (chôn) trong các công trình được giấu kín. Chúng là các thành phần và phụ kiện được đặt trong quá trình đúc kết cấu và được sử dụng để chồng lên nhau khi đặt kết cấu thượng tầng.